Architektura Ogrodowa
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Instrukcja montażu koszy gabionowych

Instrukcja montażu koszy gabionowych

To, jak prezentuje się Twój ogród naprawdę ma znaczenie. Jego indywidualny charakter to zwykle efekt upodobań oraz zewnętrznych inspiracji. Jedną z nich jest wykorzystanie w obrębie przestrzeni zielonej i małej architektury gabionów. Efektownie prezentujące się, a co najważniejsze łatwe w montażu ogrodzenia, murki czy kwietniki gabionowe stanowią prawdziwą ozdobę przestrzeni.

Do montażu koszy gabionowych należy stosować określone elementy konstrukcyjne – panele, słupy, łączniki i śruby, których trwałość odpowiada przeznaczeniu. Prawidłowe ich użycie warunkuje uzyskanie optymalnych parametrów nośnych, a tym samym oczekiwanej trwałości oraz wydłużenie okresu użytkowania.

Odpowiednie przygotowanie podłoża
Konstrukcje z koszy gabionowych powinny powstawać na podłożu odpowiednio utwardzonym i wypoziomowanym. Pierwszym etapem montażu jest wyznaczenie linii, wzdłuż której zostanie poprowadzona konstrukcja. Wykorzystanie słupów stabilizacyjnych z poprzedniego ogrodzenia jest możliwe, o ile ich stan technicznych na to pozwala. Nowe stabilizatory powinny zostać wbetonowane pojedynczo lub zabudowane w ławie fundamentowej. Zawsze jednak należy pamiętać, że wykop pod fundament powinien przekraczać granicę przemarzania gruntu.

Solidna konstrukcja na długie lata
Po całkowitym wyschnięciu wylewki można przejść do montażu koszy gabionowych. Etap ten przeprowadzany jest zawsze w miejscu docelowym, ponieważ gabaryty otrzymywanych konstrukcji utrudniają ich ewentualne przenoszenie. Do skręcenia kosza wykorzystuje się oznakowane śruby, nakrętki i podkładki. Montaż paneli następuje w określonej kolejności – przód, boki i jako ostatni, panel zamykający, mocowany z tyłu konstrukcji. Panele przednie i tylne dodatkowo zabezpiecza się łącznikami, które zapobiegają późniejszym odkształceniom.
Ostatni etap - wypełnienie
Mocowanie koszy do słupów stabilizacyjnych przebiega przy użyciu poprzeczek, blaszek i śrub. Prawidłowy montaż ma
olbrzymie znaczenie, ponieważ każdy błąd może wpłynąć na jego przechylenie, wygięcie, a tym samym zniszczenie obciążonej kruszywem konstrukcji.

Ostatnim zadaniem jest zasypanie skręconych i wypoziomowanych koszy gabionowych kruszywem o odpowiedniej granulacji. Powinno ono przebiegać etapami, z uwzględnieniem ręcznej korekty ułożenia kamieni. Warto poświęcić nieco więcej uwagi dla osiągnięcia najlepszego efektu wizualnego.